Opdrachtgevers

Hieronder ziet u een selectie uit onze lijst met opdrachtgevers.

Aedes Verening Woningbouwcorporaties
Airport Development team
Associatie Technologie Overdracht
AtelierOverijssel
BEL combinatie >>>
Beleidstheater
Berenschot >>>
Bouwadvieswinkel Lelystad
Brons + Partners Landschapsarchitecten
Buro Boudier >>>
Buro IK Grafische Vormgeving
Centrada
De Galan Communicatie
Decoration Empire
Dienst Landelijk Gebied >>>
Gemeente Almelo >>>
Gemeente Haarlem >>>
Gemeente Hilversum
Gemeente Lelystad
H+N+S Landschapsarchitecten
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hylkema Communicatie
IDON
IKEA
Interwerk BV
ING Vastgoed
Kamer van Koophandel Amsterdam

Kennemer Business
Kunst & Cultuur Overijssel >>>
Ministerie VROM
Ministerie LNV FIMPAS
Ministerie RWS Directie Noord-Holland
Ministerie RWS Directie Noord-Zee
Ministerie RWS Projectgroep Zuidas
Margreet Kokshoorn Communicatie
MQR Inge Morssinkhof
PinkRoccade
PlattelandsParlement >>>
Projectgroep Wieringerrandmeer
Provincie Gelderland >>>
Provincie Gelderland – Projectgroep Waalweelde
Provincie Noord-Holland >>>
Provincie Overijssel >>>
Provincie Zuid-Holland
Recreatieschap Westfriesland
Rijksvastgoedbedrijf >>>
Schildersbedrijf Martin Kuijpers
Schulinck BV
Verschillende particulieren
Via Verspoor
Vliegwiel Twente Maatschappij
Waterschap Rivierenland >>>
Willemsen Minderman Monumenten BV
X-Ray