Portfolio – Events

We werken met uiteenlopende opdrachtgevers aan gevarieerde projecten. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van Events die we uitvoerden.

Gelderland en Overijssel
Ontwerp en organisatie van en communicatie over negen tentoonstellingen van projecten binnen gemeenten die werden gesubsidieerd door het Gelders-Overijsselse (GO) EFRO-programma. Dat investeerde in kennisclusters in Oost Nederland en in leefbaarheid en bereikbaarheid van woonwijken, stadsdelen en bedrijventerreinen. Elke tentoonstelling laat een aantal projecten zien: wat de uitdaging was, hoe eraan gewerkt is, hoe het geworden is en wat dat de samenleving opleverde.

IMG_1848
Schermafdruk55
IMG_1847

Kick Off Oostenburg.
Concept, organisatie, deelnemersregistratie, openingshandeling en communicatiemiddelen voor de feestelijke kick-off van de openbare inschrijving Oostenburg, terrein aan Jacob Bontiusplaats in Amsterdam. Op dit terrein waar de voormalige VOC-gebouwen stonden, kunnen in de toekomst groot aantal woningen gebouwd worden.

resizeimage
IMG_0012
Schermafdruk 2017-03-13 14.07.56

Atelier Varik
Interieurontwerp, begeleiding en uitvoering verbouwing, inrichting en decoratie voor tijdelijk Atelier Varik. Een voormalige leegstaande supermarkt in de dorpskern van Varik hebben we omgevormd naar een projectbureau voor het project Rivierverruiming en dijkversterking Varik-Heesselt.

Zie ook: https://varikheesselt.gelderland.nl/home/default.aspx

108525
Schermafdruk2
Schermafdruk

Openingsdag natuurgebied voormalige Vliegbasis Twenthe
Ruim 4000 mensen bezochten op zondag 10 april 2016 de opening van het natuur- en recreatiegebied op 130 ha van het voormalige Vliegbasis Twenthe. Koelhuis on the Road organiseerde samen met Buro Boudier en Ellen Kuipers deze prachtige, zonnige openingsdag. Samen met Theatergroep BOT, wandelaars, hardlopers, fietsers, recreanten en vele anderen werd het een evenement om niet snel te vergeten!
Werkzaamheden: concept, organisatie, deelnemersregistratie, openingshandeling

Vliegbasis1
Vliegbasis2
Vliegbasis3

Plattelands Parlement 2015
Het Koelhuis ontving het tweejaarlijkse PlattelandsParlement in een festival achtige opzet. Op drie verdiepingen vonden 30 workshops en lezingen plaats in acht zalen. De 300 deelnemers luisterden, spraken en discussieerden met elkaar en wisselden grote hoeveelheden kennis en ervaring uit. Vele actieve dorpsbewoners, organisaties en politici kwamen met elkaar in gesprek. Bert Hoogeveen van Het Koelhuis verzorgde een workshop over de ontwikkeling van Industrieel Erfgoed. Tommy Wieringa maakte indruk met zijn visie op het platteland. Hans Keuper zong prachtige liedjes over het platteland.
Het Koelhuis dacht mee over het concept, verzorgde de catering, audiovisuele middelen en inrichting.

Congres Erven met Hart en Ziel – Provincie Overijssel
Ruim 150 deelnemers bezochten het Erfgoed congres van de provincie Overijssel in de Rijksmonumentale Lebuinuskerk in Deventer. Het programma bood inspiratie en inzicht op erfgoed gebied en gaf ook intensieve uitwisseling van kennis en ideeën tussen de deelnemers. Er waren exclusieve verhalen over erfgoed van Theatergroep BOT en Tommy Wieringa. Wij waren verantwoordelijk voor het concept, totale organisatie en communicatie.

Creativity Now
Het internationale congres in Haarlem voor de creatieve Industrie concentreerde zich op de innovatieve kracht van samenwerken en internationaal ondernemerschap. Voor 180 internationale design professionals in de Lichtfabriek van Haarlem boden we een programma met internationale sprekers, veel netwerkmomenten en interactieve workshops. Werkzaamheden: concept, internationale sprekers, organisatie, inrichting, website, (online) deelnemersregistratie, communicatiemiddelen en sprekersprogramma.

Gelderse Prijs van Ruimtelijke kwaliteit
We organiseerden twee keer de twee jaarlijkse Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit voor Gelderland. De provincie brengt hiermee goede en inspirerende ruimtelijke projecten extra onder de aandacht. In 2012 was het thema ‘Bouwen aan identiteit en in 2014 ‘Ademruimte voor steden en dorpen’. De prijsuitreiking vindt op inspirerende locaties plaats; in 2014 in Het Koelhuis met een expositie van de genomineerde projecten, met goede muzikanten en bijzondere sprekers. Werkzaamheden: concept, sprekers en organisatie.

Lancering Plant-e: stroom uit planten!
Plant-e is een baanbrekende innovatie én een wereldwijde primeur: een systeem waarbij levende planten elektriciteit opwekken. Op twee plekken in het land werd verlichting aan dit systeem aangesloten. Op HEMbrug in Zaandam was via de satelliet te zien hoe de burgemeesters van Ede en Wageningen de verlichting in een vangrail ontstaken. Op HEMbrug koppelden Jacqueline Cramer, Hoogleraar Duurzaam Innoveren, en Marjolein Helder, directeur Plant-e, het systeem aan een lichtinstallatie boven een buitenwerkplek. Concept, organisatie en communicatie in co-productie met Buro Boudier.

Startbijeenkomst Structuurvisie: Provincie Gelderland
We organiseerden voor Gelderland de startbijeenkomst ‘Gelderland anders’ met de uitnodiging aan de deelnemers (overheden, overkoepelende- en brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties) om door cocreatie mede vorm te geven aan de nieuwe structuurvisie. De deelnemers kozen uit diverse thema’s van ‘Gelderland totaal’ tot de ‘Achterhoek’ en onderwerpen als ‘trends en ontwikkelingen’ en ‘functieverandering’.
Werkzaamheden: concept, programmering en inhoudelijke organisatie, inrichting en styling

Startbijeenkomst Diefdijk
De versterking van de Diefdijklinie tussen de Lek bij Everdingen en de Waal bij Gorinchem, wordt gecombineerd met het herstel van militair historische elementen en verbetering van verkeersveiligheid. Vrijdag 27 april gaven gedeputeerde Weber van provincie Zuid-Holland, gedeputeerde Traag van provincie Gelderland en dijkgraaf Bleker van Waterschap Rivierenland, het officiële startsein voor dit unieke project. Kinderen van groep 5 van de Rietput in Heukelum droegen hun steentje bij aan de starthandeling. Fotografie: Ingrid Joppe Fotografie.
Werkzaamheden: concept, programmering, deelnemersregistratie en communicatiemiddelen.

Serie bijeenkomsten op het Hembrugterrein voor Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Het hembrugterrein is een voormalige munitieterrein en wordt herontwikkeld naar een creatieve hotspot. Er staan 125 industriële en deels monumentale gebouwen in een mysterieus bosrijk gebied. We organiseren in co-productie met buro Boudier een serie van bijeenkomsten van een bewonersavond, architectuurroute in legervoertuigen tijdens het Design District tot aan officiele bijeenkomsten en persbijeenkomsten rondom ondertekening van het convernant door de betrokken partijen.
Werkzaamheden: Advies, programmering, inhoudelijke organisatie, inrichting en communicatie

Congres ‘De Bel werkt’, het succes ontrafeld: BEL Combinatie
Drie zelfstandige gemeenten: Blaricum, Eemnes en Laren hebben een gezamelijke gemeentelijke organisatie: de BEL Combinatie. We organiseerden een landelijk congres ‘De Bel werkt’ voor bestuurders over het thema gemeentelijke samenwerking en het vernieuwende BEL-model in het bijzonder. Er kwamen ruim 250 bestuurders op af die we ontvingen in het tot congreslocatie omgebouwde kantoor van de Belcombinatie. We boden een gevarieerd inspirerend programma, met werk- en plenaire sessies.
Werkzaamheden: concept, organisatie, inrichting, website, (online) deelnemersregistratie, communicatiemiddelen.

Symposium Erfgoed Springlevend: Provincie Overijssel
Het symposium vond plaats ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het stimuleringsprogramma “Reanimatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel” in het industieel erfgoed Creatieve Fabriek in Hengelo. De 220 deelnemers aan het symposium gingen na een plenair deel in vier deelsessies uiteen. De bevindingen daarvan kwamen terug in een plenaire slotsessie onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter. Friso de Zeeuw (Bouwfonds/ TU Delft), Arno Boon (BOEi), Jandirk Hoekstra (H+N+S landschapsarchitecten) en gedeputeerde Dick Buursink zorgden daarbij voor het nodige verbale vuurwerk. Een netwerkreceptie besloot de middag. We verzorgden bovendien een weergave van de dag zowel in tekst als via een journalistiek video-verslag.
Werkzaamheden: concept, organisatie, inrichting, deelnemersregistratie en video.

RVOB-Café voor Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Het RVOB-Café wordt eenmaal per kwartaal georganiseerd. Het is een platform waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling. Bezoekers zijn bestuurders, betrokken ambtenaren en projectontwikkelaars. Door een goede mix van tafelgasten en actuele items worden de bijeenkomsten goed bezocht en gewaardeerd. Onderwerpen spelen in op de actualiteit, bv. gebiedsontwikkeling in 2020, Natura 2000, kredietcrisis, e.d.
Werkzaamheden: inhoudelijke, logistieke organisatie en fotografie.

Prijsuitreiking Overijssels Erfgoed Design Award, OE-DA! voor Kunst & Cultuur Overijssel
Wij organiseerden de prijsuitreiking. Drie jonge kunstenaars/ontwerpers waren genomineerd voor de Overijsselse Erfgoed Design Award, OE-DA!. Zij hadden Overijssels erfgoed gebruikt als inspiratie voor hedendaags design. Deze prijsuitreiking vond plaats in museum de Twentse Welle in Enschede.
Werkzaamheden: concept en organisatie