Portfolio – Cultuur & ruimtelijk Design

We werken met uiteenlopende opdrachtgevers aan gevarieerde projecten. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van projecten die we uitvoerden.

Congres Erven met Hart en Ziel – Provincie Overijssel
Ruim 150 deelnemers bezochten het Erfgoed congres van de provincie Overijssel in de Rijksmonumentale Lebuinuskerk in Deventer. Het programma bood inspiratie en inzicht op erfgoed gebied en gaf ook intensieve uitwisseling van kennis en ideeën tussen de deelnemers. Er waren exclusieve verhalen over erfgoed van Theatergroep BOT en Tommy Wieringa. Wij waren verantwoordelijk voor het concept, totale organisatie en communicatie.

Gelderse Prijs van Ruimtelijke kwaliteit
We organiseerden twee keer de twee jaarlijkse Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit voor Gelderland. De provincie brengt hiermee goede en inspirerende ruimtelijke projecten extra onder de aandacht. In 2012 was het thema ‘Bouwen aan identiteit en in 2014 ‘Ademruimte voor steden en dorpen’. De prijsuitreiking vindt op inspirerende locaties plaats; in 2014 in Het Koelhuis met een expositie van de genomineerde projecten, met goede muzikanten en bijzondere sprekers. Werkzaamheden: concept, sprekers en organisatie.

Onderzoek Grotestraat Almelo
De kwaliteitsimpuls (Q-impuls) was bedoeld om het winkelgebied van de Grotestraat en aanloopstraten weer tot een aantrekkelijke ruggegraat van de stad te maken. De basis lag in het onderzoek bij gebruikers en bezoekers naar beleving- en verblijfswaarde van de Grotestraat. Hieruit kwam een plan met kleine ingrepen voor nieuw straatmeubilair, verlichting en reclame op straat. Ontwerpbureau artgeneering werkte dit in nauwe samenspraak met de gebruikers uit. Onderzoek, plan van aanpak en aansluitend communicatie en omgevingsmanager tijdens ontwerpfase van het plan. Het plan wordt in 2015 uitgevoerd.

Excursie Kunstwegen voor Kunst en Cultuur Overijssel
Wij organiseerden een inspiratie-excursie voor bestuurders en beleidsmakers uit de vechtdalgemeenten langs kunstwerken in de openlucht tussen Hardenberg en Nordhorn. Het is een onderdeel van het project ‘Kunstwegen’ wat bestaat uit 64 hedendaagse kunstwerken, die in een route van132 kilometer tussen Zwolle en Nordhorn (D) in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht zijn geplaatst. Tijdens de excursie langs de verschillende kunstwerken werd inspiratie opgedaan en ervaringen met de Duitse partners gedeeld.
Werkzaamheden: organisatie, deelnemerregistratie en fotografie