Portfolio – Communicatie

We werken met uiteenlopende opdrachtgevers aan gevarieerde projecten. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van projecten die we uitvoerden.

Openingsdag natuurgebied voormalige Vliegbasis Twenthe
Ruim 4000 mensen bezochten op zondag 10 april 2016 de opening van het natuur- en recreatiegebied op 130 ha van het voormalige Vliegbasis Twenthe. Koelhuis on the Road organiseerde samen met Buro Boudier en Ellen Kuipers deze prachtige, zonnige openingsdag. Samen met Theatergroep BOT, wandelaars, hardlopers, fietsers, recreanten en vele anderen werd het een evenement om niet snel te vergeten!
Werkzaamheden: concept, organisatie, deelnemersregistratie, openingshandeling

Vliegbasis1
Vliegbasis2
Vliegbasis3

Congres Erven met Hart en Ziel – Provincie Overijssel
Ruim 150 deelnemers bezochten het Erfgoed congres van de provincie Overijssel in de Rijksmonumentale Lebuinuskerk in Deventer. Het programma bood inspiratie en inzicht op erfgoed gebied en gaf ook intensieve uitwisseling van kennis en ideeën tussen de deelnemers. Er waren exclusieve verhalen over erfgoed van Theatergroep BOT en Tommy Wieringa. Wij waren verantwoordelijk voor het concept, totale organisatie en communicatie.

Creativity Now
Het internationale congres in Haarlem voor de creatieve Industrie concentreerde zich op de innovatieve kracht van samenwerken en internationaal ondernemerschap. Voor 180 internationale design professionals in de Lichtfabriek van Haarlem boden we een programma met internationale sprekers, veel netwerkmomenten en interactieve workshops. Werkzaamheden: concept, internationale sprekers, organisatie, inrichting, website, (online) deelnemersregistratie, communicatiemiddelen en sprekersprogramma.

Lancering Plant-e: stroom uit planten!
Plant-e is een baanbrekende innovatie én een wereldwijde primeur: een systeem waarbij levende planten elektriciteit opwekken. Op twee plekken in het land werd verlichting aan dit systeem aangesloten. Op HEMbrug in Zaandam was via de satelliet te zien hoe de burgemeesters van Ede en Wageningen de verlichting in een vangrail ontstaken. Op HEMbrug koppelden Jacqueline Cramer, Hoogleraar Duurzaam Innoveren, en Marjolein Helder, directeur Plant-e, het systeem aan een lichtinstallatie boven een buitenwerkplek. Concept, organisatie en communicatie in co-productie met Buro Boudier.

Startbijeenkomst Diefdijk
De versterking van de Diefdijklinie tussen de Lek bij Everdingen en de Waal bij Gorinchem, wordt gecombineerd met het herstel van militair historische elementen en verbetering van verkeersveiligheid. Vrijdag 27 april gaven gedeputeerde Weber van provincie Zuid-Holland, gedeputeerde Traag van provincie Gelderland en dijkgraaf Bleker van Waterschap Rivierenland, het officiële startsein voor dit unieke project. Kinderen van groep 5 van de Rietput in Heukelum droegen hun steentje bij aan de starthandeling. Fotografie: Ingrid Joppe Fotografie.
Werkzaamheden: concept, programmering, deelnemersregistratie en communicatiemiddelen.

Serie bijeenkomsten op het Hembrugterrein voor Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Het hembrugterrein is een voormalige munitieterrein en wordt herontwikkeld naar een creatieve hotspot. Er staan 125 industriële en deels monumentale gebouwen in een mysterieus bosrijk gebied. We organiseren in co-productie met buro Boudier een serie van bijeenkomsten van een bewonersavond, architectuurroute in legervoertuigen tijdens het Design District tot aan officiele bijeenkomsten en persbijeenkomsten rondom ondertekening van het convernant door de betrokken partijen.
Werkzaamheden: Advies, programmering, inhoudelijke organisatie, inrichting en communicatie.

Congres ‘De Bel werkt’, het succes ontrafeld: BEL Combinatie
Drie zelfstandige gemeenten: Blaricum, Eemnes en Laren hebben een gezamelijke gemeentelijke organisatie: de BEL Combinatie. We organiseerden een landelijk congres ‘De Bel werkt’ voor bestuurders over het thema gemeentelijke samenwerking en het vernieuwende BEL-model in het bijzonder. Er kwamen ruim 250 bestuurders op af die we ontvingen in het tot congreslocatie omgebouwde kantoor van de Belcombinatie. We boden een gevarieerd inspirerend programma, met werk- en plenaire sessies.
Werkzaamheden: concept, organisatie, inrichting, website, (online) deelnemersregistratie, communicatiemiddelen.

Kracht door Verbinding voor Berenschot & Buro Boudier
We organiseerden een feestelijke bijeenkomst voor vijf Noord-Hollandse woningcorporaties waar de website Kracht door Verbinding werd gelanceerd. De site ging online in Hal 25 in Alkmaar, waar zo’n 80 vertegenwoordigers van onder andere bedrijven, gemeenten, belangenorganisaties en onderwijs elkaar ontmoetten. Zij doen mee aan het initiatief Kracht door Verbinding. Tijdens de bijeenkomst kreeg men uitleg over het werken met de nieuwe website. In twee zeecontainers die fungeerden als ministudio’s was uitleg over gebruik van foto’s en films op de website. Werkzaamheden: concept, organisatie, communicatiemiddelen, inrichting, fotografie, begeleiding workshop en videoproductie.