Portfolio

We werken met uiteenlopende opdrachtgevers aan gevarieerde projecten. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van projecten die we uitvoerden.

Openingsdag natuurgebied voormalige Vliegbasis Twenthe
Ruim 4000 mensen bezochten op zondag 10 april 2016 de opening van het natuur- en recreatiegebied op 130 ha van het voormalige Vliegbasis Twenthe. Koelhuis on the Road organiseerde samen met Buro Boudier en Ellen Kuipers deze prachtige, zonnige openingsdag. Samen met Theatergroep BOT, wandelaars, hardlopers, fietsers, recreanten en vele anderen werd het een evenement om niet snel te vergeten!
Werkzaamheden: concept, organisatie, deelnemersregistratie, openingshandeling

Vliegbasis1
Vliegbasis2
Vliegbasis3

Opening Snelfietsroute De Liemers
Op donderdag 31 maart organiseerden wij met Koelhuis on the Road de opening van Snelfietsroute De Liemers. De route loopt langs Zevenaar, Duiven en Westervoort. Tijdens deze mooie openingsdag waren er o.a. twee demonstraties van stuntfietser Peter van der Sluis, een fiets- en gezondheidsmarkt en verschillende activiteiten met scholieren, leraren en de bestuurders.
Werkzaamheden: concept, organisatie en openingshandeling.

Liemers3
Liemers2
Liemers1

Plattelands Parlement 2015
Het Koelhuis ontving het tweejaarlijkse PlattelandsParlement in een festival achtige opzet. Op drie verdiepingen vonden 30 workshops en lezingen plaats in acht zalen. De 300 deelnemers luisterden, spraken en discussieerden met elkaar en wisselden grote hoeveelheden kennis en ervaring uit. Vele actieve dorpsbewoners, organisaties en politici kwamen met elkaar in gesprek. Bert Hoogeveen van Het Koelhuis verzorgde een workshop over de ontwikkeling van Industrieel Erfgoed. Tommy Wieringa maakte indruk met zijn visie op het platteland. Hans Keuper zong prachtige liedjes over het platteland.
Het Koelhuis dacht mee over het concept, verzorgde de catering, audiovisuele middelen en inrichting.

Congres Erven met Hart en Ziel – Provincie Overijssel
Ruim 150 deelnemers bezochten het Erfgoed congres van de provincie Overijssel in de Rijksmonumentale Lebuinuskerk in Deventer. Het programma bood inspiratie en inzicht op erfgoed gebied en gaf ook intensieve uitwisseling van kennis en ideeën tussen de deelnemers. Er waren exclusieve verhalen over erfgoed van Theatergroep BOT en Tommy Wieringa. Wij waren verantwoordelijk voor het concept, totale organisatie en communicatie.

Symposium Erfgoed Springlevend: Provincie Overijssel
Het symposium vond plaats ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het stimuleringsprogramma “Reanimatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel” in het industieel erfgoed Creatieve Fabriek in Hengelo. De 220 deelnemers aan het symposium gingen na een plenair deel in vier deelsessies uiteen. De bevindingen daarvan kwamen terug in een plenaire slotsessie onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter. Friso de Zeeuw (Bouwfonds/ TU Delft), Arno Boon (BOEi), Jandirk Hoekstra (H+N+S landschapsarchitecten) en gedeputeerde Dick Buursink zorgden daarbij voor het nodige verbale vuurwerk. Een netwerkreceptie besloot de middag. We verzorgden bovendien een weergave van de dag zowel in tekst als via een journalistiek video-verslag.
Werkzaamheden: concept, organisatie, inrichting, deelnemersregistratie en video.

Tour 2009/2010 voor AtelierOverijssel
AtelierOverijssel bracht tijdens de Tour 2009/2010 de boodschap dat verandering nieuwe kansen biedt voor ruimtelijke kwaliteit. Verder werd inspiratie voor lopende projecten gehaald. De tour door Overijssel bestond uit: excursies, debatten, publieksavonden, expertmeetings, gebiedsdagen, schetsweek, culturele activiteiten, tentoonstellingen en masterclasses. De Tour werd in juni 2010 afgesloten met een tweedaagse manifestatie met onder andere een vaksymposium, excursie en bestuurlijke netwerkbijeenkomst (fotografie: Dick Vos).
Werkzaamheden: conceptontwikkeling, algemene organisatie, deelnemerssecretariaat, ontwikkelen communicatiemiddelen.

Excursie Kunstwegen voor Kunst en Cultuur Overijssel
Wij organiseerden een inspiratie-excursie voor bestuurders en beleidsmakers uit de vechtdalgemeenten langs kunstwerken in de openlucht tussen Hardenberg en Nordhorn. Het is een onderdeel van het project ‘Kunstwegen’ wat bestaat uit 64 hedendaagse kunstwerken, die in een route van132 kilometer tussen Zwolle en Nordhorn (D) in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht zijn geplaatst. Tijdens de excursie langs de verschillende kunstwerken werd inspiratie opgedaan en ervaringen met de Duitse partners gedeeld.
Werkzaamheden: organisatie, deelnemerregistratie en fotografie

Prijsuitreiking Overijssels Erfgoed Design Award, OE-DA! voor Kunst & Cultuur Overijssel
Wij organiseerden de prijsuitreiking. Drie jonge kunstenaars/ontwerpers waren genomineerd voor de Overijsselse Erfgoed Design Award, OE-DA!. Zij hadden Overijssels erfgoed gebruikt als inspiratie voor hedendaags design. Deze prijsuitreiking vond plaats in museum de Twentse Welle in Enschede.
Werkzaamheden: concept en organisatie

Creativity Now
Het internationale congres in Haarlem voor de creatieve Industrie concentreerde zich op de innovatieve kracht van samenwerken en internationaal ondernemerschap. Voor 180 internationale design professionals in de Lichtfabriek van Haarlem boden we een programma met internationale sprekers, veel netwerkmomenten en interactieve workshops. Werkzaamheden: concept, internationale sprekers, organisatie, inrichting, website, (online) deelnemersregistratie, communicatiemiddelen en sprekersprogramma.

Gelderse Prijs van Ruimtelijke kwaliteit
We organiseerden twee keer de twee jaarlijkse Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit voor Gelderland. De provincie brengt hiermee goede en inspirerende ruimtelijke projecten extra onder de aandacht. In 2012 was het thema ‘Bouwen aan identiteit en in 2014  ‘Ademruimte voor steden en dorpen’. De prijsuitreiking vindt op inspirerende locaties plaats; in 2014 in Het Koelhuis met een expositie van de genomineerde projecten, met goede muzikanten en bijzondere sprekers. Werkzaamheden: concept, sprekers en organisatie.

Startbijeenkomst Structuurvisie: Provincie Gelderland
We organiseerden voor Gelderland de startbijeenkomst ‘Gelderland anders’ met de uitnodiging aan de deelnemers (overheden, overkoepelende- en brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties) om door cocreatie mede vorm te geven aan de nieuwe structuurvisie. De deelnemers kozen uit diverse thema’s van ‘Gelderland totaal’ tot de ‘Achterhoek’ en onderwerpen als ‘trends en ontwikkelingen’ en ‘functieverandering’.
Werkzaamheden: concept, programmering en inhoudelijke organisatie, inrichting en styling

Lancering Plant-e: stroom uit planten!
Plant-e is een baanbrekende innovatie én een wereldwijde primeur: een systeem waarbij levende planten elektriciteit opwekken. Op twee plekken in het land werd verlichting aan dit systeem aangesloten. Op HEMbrug in Zaandam was via de satelliet te zien hoe de burgemeesters van Ede en Wageningen de verlichting in een vangrail ontstaken. Op HEMbrug koppelden Jacqueline Cramer, Hoogleraar Duurzaam Innoveren, en Marjolein Helder, directeur Plant-e, het systeem aan een lichtinstallatie boven een buitenwerkplek. Concept, organisatie en communicatie in co-productie met Buro Boudier.

Serie bijeenkomsten op het Hembrugterrein voor Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Het hembrugterrein is een voormalige munitieterrein en wordt herontwikkeld naar een creatieve hotspot. Er staan 125 industriële en deels monumentale gebouwen in een mysterieus bosrijk gebied. We organiseren in co-productie met buro Boudier een serie van bijeenkomsten van een bewonersavond, architectuurroute in legervoertuigen tijdens het Design District tot aan officiele bijeenkomsten en persbijeenkomsten rondom ondertekening van het convernant door de betrokken partijen.
Werkzaamheden: Advies, programmering, inhoudelijke organisatie, inrichting en communicatie.

RVOB-Café voor Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Het RVOB-Café wordt eenmaal per kwartaal georganiseerd. Het is een platform waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling. Bezoekers zijn bestuurders, betrokken ambtenaren en projectontwikkelaars. Door een goede mix van tafelgasten en actuele items worden de bijeenkomsten goed bezocht en gewaardeerd. Onderwerpen spelen in op de actualiteit, bv. gebiedsontwikkeling in 2020, Natura 2000, kredietcrisis, e.d.
Werkzaamheden: inhoudelijke, logistieke organisatie en fotografie.

Onderzoek Grotestraat Almelo
De kwaliteitsimpuls (Q-impuls) was bedoeld om het winkelgebied van de Grotestraat en aanloopstraten weer tot een aantrekkelijke ruggegraat van de stad te maken. De basis lag in het onderzoek bij gebruikers en bezoekers naar beleving- en verblijfswaarde van de Grotestraat. Hieruit kwam een plan met kleine ingrepen voor nieuw straatmeubilair, verlichting en reclame op straat. Ontwerpbureau artgeneering werkte dit in nauwe samenspraak met de gebruikers uit. Onderzoek, plan van aanpak en aansluitend communicatie en omgevingsmanager tijdens ontwerpfase van het plan. Het plan wordt in 2015 uitgevoerd.

Startbijeenkomst Diefdijk
De versterking van de Diefdijklinie tussen de Lek bij Everdingen en de Waal bij Gorinchem, wordt gecombineerd met het herstel van militair historische elementen en verbetering van verkeersveiligheid. Vrijdag 27 april gaven gedeputeerde Weber van provincie Zuid-Holland, gedeputeerde Traag van provincie Gelderland en dijkgraaf Bleker van Waterschap Rivierenland, het officiële startsein voor dit unieke project. Kinderen van groep 5 van de Rietput in Heukelum droegen hun steentje bij aan de starthandeling. Fotografie: Ingrid Joppe Fotografie.
Werkzaamheden: concept, programmering, deelnemersregistratie en communicatiemiddelen.

Congres ‘De Bel werkt’, het succes ontrafeld: BEL Combinatie
Drie zelfstandige gemeenten: Blaricum, Eemnes en Laren hebben een gezamelijke gemeentelijke organisatie: de BEL Combinatie. We organiseerden een landelijk congres ‘De Bel werkt’ voor bestuurders over het thema gemeentelijke samenwerking en het vernieuwende BEL-model in het bijzonder. Er kwamen ruim 250 bestuurders op af die we ontvingen in het tot congreslocatie omgebouwde kantoor van de Belcombinatie. We boden een gevarieerd inspirerend programma, met werk- en plenaire sessies.
Werkzaamheden: concept, organisatie, inrichting, website, (online) deelnemersregistratie, communicatiemiddelen.

Advies aanpassingen verschillende ruimten Radio Kootwijk/Dienst Landelijk Gebied
Advies en ontwerpen van de inrichting van een aantal ruimtes naast de grote zaal zodat deze op meer manieren te gebruiken zijn. Bijvoorbeeld als vergaderruimte, borrels, miniconcerten, e.d.. De uitdaging was hier om het oorspronkelijke karakter in takt te laten en nieuwe materialen zo toe te voegen, dat de authentieke sfeer behouden blijft.
Werkzaamheden: advies en ontwerp.

Herinrichting blokhut in Wieringen / Projectgroep Wieringerrandmeer
Voor de projectgroep Wieringerrandmeer hebben we een blokhut die eerst als woonhuis werd gebruikt, opnieuw ingericht als informatiecentrum en kantoorruimte. Omdat het een tijdelijke behuizing betrof, hebben we met minimale middelen een prettige sfeer gecreëerd. De plannen verduidelijkten we met een aantal artist impressions.

Kracht door Verbinding voor Berenschot & Buro Boudier
We organiseerden een feestelijke bijeenkomst voor vijf Noord-Hollandse woningcorporaties waar de website Kracht door Verbinding werd gelanceerd. De site ging online in Hal 25 in Alkmaar, waar zo’n 80 vertegenwoordigers van onder andere bedrijven, gemeenten, belangenorganisaties en onderwijs elkaar ontmoetten. Zij doen mee aan het initiatief Kracht door Verbinding. Tijdens de bijeenkomst kreeg men uitleg over het werken met de nieuwe website. In twee zeecontainers die fungeerden als ministudio’s was uitleg over gebruik van foto’s en films op de website. Werkzaamheden: concept, organisatie, communicatiemiddelen, inrichting, fotografie, begeleiding workshop en videoproductie.