Filosofiecafé “van woede naar redelijkheid”

Ticket 29 sep 14:30 - 17:30

Corrie Haverkort houdt een lezing met als titel: “Van woede  naar redelijkheid”. De lezing wordt gevolgd door een dialoog, die door haar wordt geleid. Deze bijeenkomst vindt plaats tijdens het filosofie café in het koelhuis te Zutphen. 

Corrie Haverkort is filosoof en beeldend kunstenaar. Zij  verzorgt filosofielezingen, trainingen en opleidingstrajecten voor professionals  b.v. pedagogen, psychologen, juristen en mediators.

Haar filosofische onderwerpen gaan altijd over de vraag naar zin en betekenis in het leven en de rol van rechtvaardigheid in deze. Hoe kun je op een goede manier samenleven en hoe kun je rechtvaardig handelen niet alleen omschrijven maarvooral toepassen. Het gaat steeds om de vraag: hoe doe je recht aan elkaar?                                                                                                                                               Haar cursussen en lezingen zijn geschikt voor iedereen die filosofie boeiend vindt en verlangt naar wijsheid en voor degenen die filosofie binnen hun werkgebied goed kunnen gebruiken.

Inhoud van de lezing: Een van de heftigste emoties bij het samenleven met anderen, denk aan familie, vrienden, buren, stad- of dorpsgenoten, is woede. Als we verontwaardigd of woedend zijn gaat het altijd over recht en onrecht. Over iets waarvan we zeker weten dat het niet klopt, niet rechtvaardig is. Vergelding ligt op de loer. Er moet immers recht gedaan worden. Maar wat is recht doen aan elkaar eigenlijk? Kunnen we wel op een rechtvaardige manier met elkaarsamenleven? En wat moeten we dan met al die heftige emoties zoals woede, angst en haat?

Tijdens de lezing wordt de cognitieve betekenis van emoties belicht en het begrip ‘transitiewoede’ van Martha Nussbaum wordt besproken. Zij bouwt haar denken over emoties op aan de hand van het werk van Rawls en Kant. Ook hun denken wordt in de lezing meegenomen De vraag hoe we ons kunnen verhouden tot verschillen en ongelijkheden staat centraal. Vooral als belangen sterk uiteen lopen is het moeilijk emoties om te zetten in redelijk handelen.

 

De kosten voor de bijeenkomst zijn 15 euro, alleen contant betalen is mogelijk.

Aanmelden bij info@filosofiecafe.nl

Verdere info op www.filosofiecafe.nl