Verkiezingsbijeenkomst VVD

gratis 01 feb 19:00 - 22:30

Debatteer mee op 1 februari over de toekomst van Zutphen! Remco Dijkstra en Connie Bieze voeren beide het woord op donderdag 1 februari tijdens een pollitieke avond. Remco is sinds kort woordvoerder voor infrastructuur, luchtvaart, scheepvaart en water.  Daarvoor voerde hij het woord over milieu. Connie Bieze is gedeputeerde bij de provincie Gelderland en verantwoordelijk voor mobiliteit (wegeninfrastructuur, openbaar vervoer, fietsbeleid en logistiek), omgevingsvergunningen, toezicht en handhaving. De Zutphense kandidaat gemeenteraadsleden van de VVD zijn er ook.

In Zutphen en omgeving spelen een aantal belangrijke issues. Zoals de snelheid op de N348 , de bevaarbaarheid van de IJssel (IJsselbrug) in verband met de toename van het goederenvervoer over water en de mogelijkheden die het Cleantech-center biedt voor Zutphen en de stedendriehoek. Bijzonder is dat er deze avond 3 belangrijke bestuurslagen zijn vertegenwoordigd die nodig zijn om belangrijke Zutphense opgaves te kunnen uitvoeren. Plaatselijke partijen hebben deze mogelijkheden niet.

Bezoekers krijgen volop de gelegenheid vragen te stellen èn om in debat te gaan met de aanwezige politici. Dit kan over de hiervoor genoemde onderwerpen maar ook over andere onderwerpen die hen bezighouden. Zoals bijvoorbeeld werkgelegenheid, cultuur, stadsontwikkeling en/of toerisme. De input van deze avond wordt door de VVD gebruikt voor de uitvoering van haar volksvertegenwoordigende rol.

De avond begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur. Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden.
Meer informatie en aanmelden kan door een mail te sturen aan: vvdzutphen@gmail.com.