Lezing veilige dijken

Gratis 29 jan 20:00 - 22:00

Januari 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater hoog tegen de dijken stond. In het rivierengebied en in Limburg was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Maar ook in het werkgebied van Rijn en IJssel was het onder andere in Zutphen, Doesburg, Lathum en Tuindorp knap spannend!

Waterschap Rijn en IJssel organiseert een lezing over veilige dijken. Ze staan daarbij enerzijds stil bij het hoogwater van 1995, maar kijken ook naar de maatregelen tot nu toe én naar de toekomst waarin diverse dijken versterkt moeten worden. Want het werk aan de dijken is nooit klaar. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst.

U bent van harte welkom bij deze openbare lezing. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie en het totale programma van de hoogwatercampagne vindt u op www.weetvanwater.nl/hohohoogwater

Sprekers: Maarten Ebben, manager Waterkeringen & Vaarwegen en adviseur Wim Willink, beiden werkzaam bij Waterschap Rijn en IJssel