• Mutual Gains Netwerkevenement

Mutual Gains Netwerkevenement

Ticket 11 okt 12:30 - 17:00

Een regering “Van het volk, voor het volk, door het volk” zei Thomas Jefferson, nadat hij Rousseau had gelezen. Maar zo gemakkelijk is dat niet gebleken. Er is afnemend vertrouwen in regering en overheid als geheel. Veel mensen voelen zich in ons representatief systeem niet vertegenwoordigd door politieke partijen. Nieuwe partijen verschijnen en verdwijnen. Door verhardende standpunten hebben andersom, volksvertegenwoordigers moeite om met name inwoners te vertrouwen.

Daarom zoeken velen hun heil in breed overleg tussen overheden en andere stakeholders, meestal de vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Het sluiten van een akkoord tussen die partijen blijkt niet altijd gemakkelijk. De relatie met de “formele democratische” besluitvorming lijkt toenemend problematisch.

Weer anderen denken dat burgerfora samengesteld uit “gewone burgers” de kloof naar de politieke besluitvorming kunnen overbruggen. Selectie van die burgers is dan op zichzelf weer een probleem, waar Van Reijbroek met zijn voorstel tot “loting” voor dit euvel een oplossing denkt te hebben gevonden.

Klik hier voor meer informatie over het programma.