FILOSOFIE CAFÉ met MATTHIJS SCHOUTEN

TICKETS 18 feb 14:15 - 17:00

Op zondagmiddag 18 februari zal professor Dr. Matthijs Schouten een lezing geven in het Filosofiecafe Zutphen met als titel: Van wie is de natuur nou eigenlijk?

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd waarin we ons ervan bewust werden hoe ver de invloed van de mens op de natuur kan reiken, is de houding die de mens naar de natuur inneemt een belangrijk thema van onderzoek geworden. Milieufilosofen brachten het begrip grondhouding naar voren. In een grondhouding ligt besloten hoe we onszelf in relatie tot de natuur zien en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan. Vinden we dat we over de natuur moeten heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of rentmeester? Of een partner? Grondhoudingen verschillen tussen mensen onderling en ook tussen culturen en religies. De lezing gaat in op verschillende typen grondhoudingen en onderzoekt de relatie tussen een grondhouding en het dagelijkse handelen.

Matthijs Schouten (1952) studeerde biologie, Keltisch taal- en letterkunde, vergelijkbare godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Hij is sinds 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer.
Bovendien is hij als bijzonder hoogleraar in Natuur- en Landschapsbescherming verbonden aan de universiteiten van Cork en Galway ( Ierland) en bijzonder hoogleraar Ecologie en filosofie aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die de natuur speelt in het menselijk denken en publiceerde hierover onder meer het boek Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief.

Reservaren toegangkaarten vanaf 1 februari 2018 via: info@filosofiecafe.nl
Tijd: 15.00-17.00 ( inloop vanaf 14.15)

Entree 15 euro.